Техники на връзване на Hickies

Ежедневно

Свободно

По-свободно

Стегнато

По-стегнато

Смесено

Класическо

На осморки

Мога ли да поставя Hickies на моите обувки?

Кожа

Текстил

Клуп

Осморки

Пластмаса

D-ринг

Капси

Разгледайте нашите видео материали